Back    Home

Slovenska plavalna tekmovanja in Lenex prijavne datoteke
Slovenian swimming competitions and Lenex invitation files
datum/date: 18.04.2021#

tekmovanje
competition

datum
date

mesto
city

bazen
pool

rok za prijavo
deadline

razpis
rules

lxf

info


Lenex zapisniki/Lenex Results (povezava na/link to www.pzstiming.net)

Back