Back    HomeDoseženi rekordi: Pika Perenič (2002)

* trenutni rekord Slovenije